Medlemmar

Medlemmar i Trottlarna 2019
Ordförande Rolf Schönfeldt
Andersson Ingmar
Andersson Jörgen
Andersson Roger
Andersson Bengt-Olof
Arvidsson Nils
Burman Gullvig

Carlsson Edvin

Carlsson Frans
Furberg Curt
Grubbström Tomas
Hedenström David
Hedenström Folke
Hedenström Mikael
Hedström Tomas
Holmström Anders
Kenneth Holmström
Idenäs Ove
Jansson Mikael
Joansson Kurt
Johansson Klara
Jonsson Lars
Jonsson Lorentz
Kariander Fredrik
Karlsson Kennet
Karlsson Ulf
Lidman Per
Mattila Nils-Erik
Marklund Åke
Mellinder Lennart

Åke Söderström
Wallmark Nils
Westberg Lars
Wincent Per
Wiklund Anders
Wikström Kent
Öhlin Per